+40 754 515 814

 

Politica de Anulare

Dacă Cumpărătorul achită taxa de participare (integral sau parțial) și ulterior, din orice fel de considerente, nu mai dorește sau nu mai poate să participe, acesta poate solicita și primi returnarea sumelor achitate în următoarele condiții:

-rambursare integrală, daca renunțarea este comunicată în scris către WINGS OF MUSIC SRL cu cel puțin 15 zile înainte de data începerii cursului la adresa de emai hello@amamusic.ro.

-rambursarea 50% din valoarea totală a cursului, în cazul plăților complete, dacă renunțarea este comunicată în scris către WINGS OF MUSIC SRL cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data începerii cursului la adresa de emai hello@amamusic.ro.

WINGS OF MUSIC SRL, va returna în termen de 14 zile sumele prevăzute mai sus în contul bancar indicat de Cumpărător numai după ce acesta a consimțit datele pentru realizarea transferului prin completarea unui formular de returnare, ce va fi comunicat de către Furnizor Cumpărătorului. 

In cazul plăților online, Furnizorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru aceasta acțiune o poarta numai Cumpărătorul.

Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Furnizorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Furnizor, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

Furnizorul poate anula Comanda efectuata de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

– neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;

– invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de WINGS OF MUSIC SRL, în cazul plății online;

– datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;

Cumpărătorul va avea întotdeauna dreptul de a delega o alta persoană pentru a participa la curs, respectând criteriile de eligibilitate, fără să achite vreo taxă suplimentară și cu singura condiție de a anunța în scris WINGS OF MUSIC SRL cu cel puțin 24 de ore înainte de data de începere a cursului.

Toate tarifele aferente serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și nu includ T.V.A.

Select your currency